0e, 1e of 2e spoor?

Wat het inhoudt:

  • spoor 0: terug naar eigen functie, met nodige aanpassingen in de functie - ook als de werkgever niet wil: afgedwongen door ons! Zie 'aanpassingen functie'
  • spoor 1: terug naar dezelfde werkgever, maar in een andere functie waar werknemer minder last heeft van zijn ziekte-gevoeligheden of ziekte-beperkingen
  • spoor 2: extern ziekteherstel door deskundigen, betaald door de werkgever, uitgekozen door werknemer en werkgever samen (Poortwachter) met daarnaast 'outplacement' of loopbaanorientatie.

Naast deze 3 sporen zijn er nog duidelijk meer mogelijkheden, zoals

Terug naar de drie sporen: de werkgever moet genoeg reintegratieinspanningen doen, en de juiste, anders krijgt die 'ervan langs' via de wet Verbetering Poortwachter.

Ook moet de werkgever bij ziekte, ook blijvende ziekte, enigszins de functie aanpassen.

Is de eigen oude functie 'uitzichtloos' gegeven de triggers van de ziekte en beperkingen van de ziekte, dan moet spoor 2 worden overwogen. Als de werkgever te lang vasthoudt aan spoor 1 terwijl dat niet realistisch is, kan de werknemer een kort geding beginnen om spoor 2 af te dwingen.

In alle gevallen: als de werknemer ziek uit dienst gaat, krijgt de werknemer met de Bezava premies te maken, tot 10 jaar lang, zie onze homepage met 3 samenvattingen Bezava, en zie http://Bezava.com.

Andere veranderingen in het arbeidsrecht zijn, met name door 'wet werk en zekerheid'. Belangrijk is dat per 1 juli 2015 de maximale ontslagvergoeding nog maar 75.000 euro bedraagt en dan 'transitievergoeding' heeft, dat de bewijslast van 'gezond zijn' gaat richting werkgeve, dat de maximale WW duur omlaag gaat, evenals de ontslagvergoeding: 1 maand per gewerkt jaar, met max. 75.000 euro, ongeacht leeftijd. Het UWV geeft hier een goed overzicht van het sociaal akkoord

Als u ziek wordt hebt u dus een hoop om in te lezen! En te kiezen welke route U kiest, en waarom uw werkgever wellicht een andere route wil kiezen!

Nuttig te weten: procesgang in het eerste en tweede ziektejaar -> http://wetten.overheid.nl/BWBR0013540/geldigheidsdatum_13-10-2014

 

Verplichting werkgever om werk aan te passen - volgens Poortwachter

De nodige bedrijfsartsen stellen een hele slechte of helemaal geen probleemanalyse op, en dicteren de werknemer wat de werkgever wil. Zo worden er tal van fijnzinnige werkaanpassingsmogelijkheden over het hoofd te zien. Poortwachter verplicht de werkgever OM ALLES IN HET WERK TE STELLEN dat een werknemer zelf weer aan het werk kan. Verzin dus als werknemer zelf tal van oplossingen, in plaats van een 'Njet, eigen functie kan niet, dan maar postkamer of eruit'.

http://premium.hrpraktijk.nl/30hr1117/wet-verbetering-poortwachter-verplichtingen-werkgever.html

Er zijn tal van tussenmogelijkhedem om functie en werk aan te passen. Maar als de werkgever niet wil, zal er geen bedrijfsarts mee aan komen zetten - zij worden 100% betaald door de werkgever, en doen daarom vaak erg zwart wit.

Doe daarom zelf een functieanalyse, en deel die met ons, om mogelijkheden te vinden in het eerste spoor als u dat wilt. Als de werkgever weigert aan te passen aan uw ziekte, dan is vaak een kort geding nodig om dat af te dwingen. Mail ons! info@arbeidsjuridischburo.nlHet grote sporenschema van AJB (ArbeidsJuridischBureau) (c)

Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij zowel vanuit het standpunt werkgever, als vanuit het standpunt werknemer, een TABEL gemaakt met de voordelen en nadelen per spoor - elk spoor telt 1 kolom. Voor werknemers is het erg belangrijk OOK de tabel van de werkgever door te nemen, want dan BEGRIJPT u waarom de werkgever iets voorstelt.

 

TABEL 1: VANUIT WERKGEVER BEZIEN, VOOR- EN NADELEN PER SPOOR

Niets doen

Eerste spoor

Tweede spoor

Voordelen werkgever

Voordelen werkgever

Voordelen werkgever

Geen externe kosten

Intimideren werknemer zodat
die :
a) zelf opstapt

b) snel een slechte vaststellingsovereenkomst tekent

c) in de valkuil trapt om er een conflict en daarna verstoorde arbeidsverhouding van te maken

d) door het lint gaat en op staande voet (gewichtige redenen) ontslagen kan worden

(intimideren werknemer: loon inhouden, dagelijks bellen, slechte beoordelingen geven, vaak op onverwachte momenten op komen laten draven, ziekte ontkennen, laten werken bij ziekte waardoor werknemer nog meer ontmoedigd raakt)

Medewerker kan zonder 'terrorisatie van huidige werkgever' opknappen, ander werkzoeken, en GEZOND uit dienst gaan, wat Bezava voorkomt

Indien geen ER drager: verzekeraar betaalt loon toch door

Extra medisch onderzoek inlassen om meer te weken te komen over werknemer

Kost weinig managementaandacht


Non-bedrijfsartsen inschakelen om kosten te besparen EN alle medische informatie door te krijgenMediator inlassen die
- 'schijnheilig goed staat' bij rechter, 'we hebben ons best gedaan'

- de werknemer uithoort

- de werknemer sneller tot een conclusie of standpunt brengt waar de werkgever de werknemer wil hebbenGeen verwijt van UWV 'te weinig reintegratieinspanning'Nadelen werkgever

Nadelen werkgever

Nadelen werkgever

Loonsancties UWV wegens niets doen
(Poortwachter)

Bij burnout: je houdt de burnout langer in stand, wand de burnoutveroorzakers worden weer 'gevoerd' aan de werknemer

UWV zou loonsanctie kunnen geven of na 2 jaar ziekte ontbinding kunnen verbieden wegens 'te weinig reintegratieinspanning'

UWV schrijft derde ziektejaar voor

Door 'dwangreintegratie' op spoor 1 (= arbeidsdwang zonder begrip van de ziekte en zonder aanpassing arbeid aan de ziekte) wordt werknemer niet beter -> 'geheid ziek uit dienst gaan' met Bezava

Bij slecht extern bureau: a) geen ziekteherstel b) geen baan vinden door werknemer

Ontbinding na 2 jaar ziekte, ziek uit dienst en daarmee Bezava

Wraakgevoelens opwekken in werknemer zodat die zeker ziek uit dienst wil, of zich binnen 28 dagen uit dienst: zich ziek meldt


Als UWV inspanningen in 2 jaar ziekte te weinig acht: 3e jaar ziek in dienst, waarbij werkgever WEL goede inspanningen moet doen tot hertsel

Indien mogelijk, moet de werkgever de functie aanpassen aan de ziekte


Indien mogelijk, moet de werkgever de functie aanpassen aan de ziekte

Grote werkgevers worden altijd wel geacht ergens een functie te hebben waar werknemer in past; maximale loonreductie: 1 schaal

 

TABEL 2: VANUIT WERKNEMER GEZIEN, VOOR- EN NADELEN PER SPOOR

Niets doen

Eerste spoor

Tweede spoor

Voordelen werknemer

Voordelen werknemer

Voordelen werknemer

Fijne vrije tijd om bij te komen

Kans om te blijven bij de werkgever: spoor 0 in eigen functie of spoor 1 in andere functie.

De werkgever is verplicht de eigen functie aan te passen. Daarmee heb je as werknemer zekerheid van werk EN verdere opbouw arbeidsverleden bij dezelfde werkgever.

Vaak moet aanpassen van de eigen functie worden afgedwongen via een kort geding

Onder hierarchie van werkgever uit (geen http://dwangreintegratie.nl meer)


Kans om ELDERS in het bedrijf leukere functie te krijgen met leukere baas in leukere sfeer

Veel tijd om te solliciteren

    Hulp bij solliciteren

  Kans om externe deskundige in te schakelen voor ziekteherstel

Hulp bij herstellen
  Kans op zaak bij kantonrechter en dan ontslagvergoeding, of schikking met ontslagvergoeding

(als echter via UWV of 2 jaar ziekte ontbinding: geen vertrekpremie)
Zekerheid: bij welslagen - gezond en nieuwe baan, bij falen: keuring en wellicht 'zekerheid' van WIA (max 2 jaar) of IVA (levenslang) - en sowieso: hele maximale ziekteperiode (2 jaar) redelijke rust en stabiliteit, redelijk inkomen


 

 

Nadelen werknemer

Nadelen werknemer

Nadelen werknemer

Tijd heelt niet alle wonden en alle ziekte

Als werkgever je niet wil houden: gevaar 'terrorisatie' door werkgever

Geen houden handdruk

Weinig ontwikkeling, weinig gevoel van nut

Bij opbouwschema werk: geconfronteerd worden met die aspecten die ziek maakten


UWV schrijft 3e ziektejaar voor als niets wordt gedaan

Veel te maken met bedrijfsartsen die meestal NIETS begrijpen van psychische of psychosomatische aandoeningen

Risico 'juridisch geterroriseerd' te worden zoals bij 'dwangreintegratie'


Geen externe hulp, noch bij ziekteherstel, noch bij loopbaanorientatieGeen ontslagvergoeding


 

JURISPRUDENTIE

De praktijk is vaak dat werkgevers TE LANG willen vasthouden aan spoor 1 om de werknemer te 'terroriseren' en toch op ee gegeven moment een verstoorde arbeidsverhouding te bewerkstelligen of de werknemer in een rechteloze vaststellingsovereenkomst te laten trappen.

Hier is jurisprudentie, vonnisse, succesvol aangespannen door werknemer om snel genoeg spoor 2 te krijgen:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2013:2684
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:2290
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:CA0043
http://jure.nl/ecli:nl:rbmid:2 010:bm3305

 

UWV deskundigenoordeel

Het UWV komt overal mee weg, in deskundigen oordelen - zie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:5592

daarom bevelen wij aan: pak de artsenrichtlijnen

.