Aanpassen werkplek en functie aan gebreken en zieke van werknemer - ook op lange termijn!

 

Poortwachter bestaat niet alleen uit checklisten en verplichtingen voor werknemer - wat bijna alle werkgevers en bedrijfsartsen (en zeker de pers) vergeet, is dat Wet Verbetering Poortwachter de WERKGEVER VERPLICHT

om de huidige functie aan te passen aan de ziekte en beperkingen van de werknemer! Zowel op korte als op lange termijn. Zolang het redelijk gevergd kan worden van de werkgever, DIENT HIJ DE FUNCTIE AAN TE PASSEN!

En wel aan de beperkingen van de werknemer die er volgens de FML, 'Functionele Mogelijkheden Lijst' uitkomen - klik hier. Vul deze lijst het liefst met een ONAFHANKELIJKE arts in (dus niet de bedrijfsarts, die wordt helemaal betaald door de werkgever).

Bij aanpassing van uw eigen functie spreken we van het 'nulde spoor', bij een andere functie bij dezelfde werkgever het 'tweede spoor'.

Enorm veel werknemers gaan ONNODIG weg, of kiezen te vlug voor een tweede spoor terwijl de arbeidsmarkt erg onaantrekkelijk is!

Schakel ons in, wij werken met psychologen en artsen samen, en dwingen een verandering van uw huidige functie af, zodat u veilig bij uw huidige werkgever kunt blijven!

http://www.poortwachtersloket.nl/Informatie/Re-integratie/1e_en_2e_spoor.aspx