AJB - Arbeids Juridisch Buro . nl - arbeidsjuristen - bedrijfsartsen - waar te klagen, bedrijfsartsen voor medisch tuchtcollege brengen

Bedrijfsarts (en), klacht en medisch tuchtcollege (speciale pagina)...

 

...en klachtenformulier over werkgever

Elke werkgever dient zich volgens de arbowet te omringen met deskundige (medische) adviseurs.

Als de werkgever geen bedrijfsarts in de arm neemt, OF adviezen van de bedrijfsarts niet opvolgt, dien dan bij ons een KLACHT in over de werktgever (klik .docx document)

Wij nemen dit dan gratis voor u verder in behandeling, EN bundelen alle klachten om ze over 1 jaar aan te bieden aan de politiek, om te illustreren dat het geen incidenteel verschijnsel is.

Soms valt de kwaliteit van een medisch adviseur of bedrijfsarts tegen, om bijvoorbeeld volgende redenen:

  • niet goed bijgeschoold
  • niet goed op de hoogte van relevante richtlijnen
  • achterlopen versus de wetenschap door het niet bijhouden van het vakgebied zoals gepubliceerd op http://scholar.google.com
  • zich laten verleiden door de portemonnee
  • geen affiniteit hebben met psychische klachten (' gaan studeren om gebroken benen te repareren, maar eindigend, ongevraagd, als bedrijfsarts met vnl. medewerkers met psychische problemen' ).

Artsen hebben een zeer bevoorrechte rol. Om te zorgen dat men die niet misbruikt, moeten artsen een eed van Hippocrates afleggen, waarin ze zweren hun medische kennis altijd ten beste van de patient te zullen gebruiken.

Klacht over de BEDRIJFSARTS? Vul dit .docx klachtenformulier in over de bedrijfsarts, en wij trekken de zaak verder voor u, gratis, en nemen de klacht mee in een bundel richting politiek.

Helaas trekken veel werkgevers bedrijfsartsen aan om:

  • ziekten, tegen beter weten in, te ontkennen
  • externe ziekteherstelhulp, tegen beter weten in, af te wijzen zodat de werkgever een paar centen bespaart
  • hen een verlengstuk te laten zijn van P&O en regelmatig medewerkers af te brengen van de medische kern, en ze voor te wenden dat er een conflict zou zijn, zodat de werkgever ze kan ontslaan in plaats van wet verbetering Poortwachter te volgen.

 

Medisch Tucht College

Voor dit alles is er maar 1 correctief mechanisme: eerst de arts waarschuwen dat hij fout zit en bij non-correctie voor het medisch tuchtcollege wordt gedaagd, en indien hij inderdaad niet verbetert: voor het medisch tuchtcollege dagen. Daar riskeert een arts zijn 'beroepsvergunning' te verliezen - en terecht.

Hier alle hulp zodat u zelf uw gang kunt gaan!

1. tips als voorbereiding bezoek aan bedrijfsarts (pdf)

2. Klaagschrift bedrijfsarts in pdf

3. Klaagschrift bedrifjsarts in word zodat u in kunt vullen (doc)

4. tuchtnorm bedrijfsarts (schrijf alles maximaal toe richting medisch inhoudelijke fout!) (pdf)

5. Wat in het klaagschrift moet staan in pdf

6. WAAR u het klaagschrift moet indienen (word)

U bewijst er niet alleen uzelf, maar duizenden anderen een dienst door, want bij bedrijfsartsen zal de fout, gezien de beloningsstructuur, niet incidenteel maar zeer stelselmatig zijn!


Zie ook over berichtgeving in de pers:

http://arbeidsjuridischburo.nl/Volkskrant-smaad-Anneke-Stoffelen.html

image1

'U, werkgever, moet zich aan de WET houden. Ongeacht de oorzaak van ziekte, U bent verplicht externe reintegratiehulp te betalen. Dat zeggen ook de wetten 'Wet Verbetering Poortwachter' en 'BeZaVa'. Graag binnnen 7 dagen akkoord met het trajectplan van de werknemer, anders volgt:
- melding in het AIFCOP register (van wetsontduikende bedrijven)
- aangifte bij het OM
- een kort geding. Wij procederen direct 'koud' en met naam en toenaam'

Werkgevers die wetten ontduiken zijn onderkruipsels die berecht moeten worden. Wij slepen ze voor het gerecht en de rechter doet uitspraak, hoogst waarschijnlijk conform de wetten.

Bedrijfsartsen die ziekten ontkennen en/of meewerken aan ontduiking van de wet door reintegratiekosten op de privéverzekering van werknemers af te schuiven, zijn ook onderkruipsels. Zijn dienen door het medisch tuchtcollege te worden berecht en wat ons betreft een levenslang verbod krijgen om nog langer hun beroep uit te oefenen.