1. BeZaVa

2. Ontslag bij ziekte: de trucs en mogelijkheden

3. door dreigend ontslag ziek of andersom? Haarscherp onderscheid maken

 

1. BeZaVa (Be perking Ziekteverzauim en a-rbeidsongeschiktheid voor Va-ngnetters) = modernisering ziektewet

BeZaVa is een nieuwe wet per 1 januari 2014 en totaal onderbelicht door de pers.

De achtergrond is dat uitzendbureaus en werkgevers werknemers steeds als citroenen gingen leegknijpen en ziek teruggooiden in de maatschappij.

Zie hier het inzichtelijke rapport van UWV over de achtergronden van de wet: http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Modernisering_Ziektewet.pdf of hier als aparte PDF BeZaVa

Tegenwoordig is er ook de informatieve site http://bezava.com

BeZaVa is bedoeld voor 'vangentters': mensen wier contract OF uitkering (!; WW van UWV) afloopt terwijl zij ziek zijn. Tot 2013 waren werkgevers maar al te blij contracten van zieke medewerkers niet te verlengen. Nu kan dat niet meer. Is uw contract in 2012 of 2013 geeïndigd, en bent u nu in 2014 nog steeds ziek? Meteen een extern reintegratietraject aanvragen bij een bureau van uw keuze! Dat is het ideale van de wet.

BeZaVa staat voor: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Bezava houdt in dat de WERKGEVER waar u ZIEK UIT DIENST GAAT (of gezond uit dienst, maar binnen 28 daarna ziek meldt) tot 10 jaar lang alle kosten moet betalen: uitkering UWV, ziekeloon, reintegratie etc. - dit kan van 2 tot 8 ton oplopen!

 

Hier zijn drie goede samenvattingen van bezava:


De werkgever heeft dus enorm belang bij om u

 • met een vaststellingsovereenkomst weg te trucen: vaststellingsovereenkomst houdt in dat u even gezond bent, maar daarna bij ziekte NOOIT meer aanspraak hebt op vergoeding via Bezava, WGA, of WW bij UWV. Zie vonnis 2014! en
  http://vaststellingsovereenkomst.nl
 • weg te pesten zodat u uit wanhoop zelf opzegt
 • OF: echt gezond te maken, alles te bieden met een ruimhartig spoor 2: burnoutherstel door externe partij EN outplacement.....

2. Ontslag bij ziekte: de trucs en mogelijkheden

Mensen zeggen wel eens naief 'ontslaan bij ziekte kan niet'. Dat klopte vroeger al niet vanwege de volgende punten

 • ontslag om 'bedrijfseconomische reden' kan overal doorheen
 • ontslag op staande voet bij ziekte kan
 • ontslag wegens verstoorde arbeidsverhoudingen kan, ondanks ziekte
 • er waren de laatste jaren al veel wergeverscongressen 'Hoe te ontslaan tijdens zwangerschapsverlof?'

De nieuwe wetgeving, die vooral bedoeld is om zieken te beschermen, heeft de volgende EXTRA ontslagmogelijkheden gegeven:

 • ruzieëen over wel/niet ziek wordt als CONFLICT gezien (=fout) en wordt bewust geescaleerd tot verstoorde arbeidsverhouding en ontslag
 • Poortwachter wordt vooral gebruikt om naar de werknemerplichten te kijken bij herstel. Het afwijken van een procedure door een werknemer is een extra mogelijkheid tot ontslag
 • de vaststellingsovereenkomst (nooit tekenen bij ziekte, men blijft liegen en proberen, trap er niet in)

 

3. door dreigend ontslag ziek of andersom? Haarscherp onderscheid maken

Stel dat de baas elke dag met ontslag dreigt: zoiets kan ziek maken. Dan bent u dus primair ZIEK - een werkgever moet niet zodanig dreigen dat personeel ziek wordt!

Natuurlijk zal menig niet-integere werkgever beweren dat u ziek bent 'omdat u ontslag wilt ontlopen'.

Een 'normaal' arbeidsjuridisch buro zal u dan alleen juridisch kunnen helpen, en voor de (psychosomatische) ziekte overgeleverd zijn aan bedrijfsarts of huisarts.

WIJ NIET! Wij hebben uitstekende artsen en psychologen aan ons verbonden, waardoor wij heel goed weten:

 • welke tests er gedaan moeten worden (bedrijfsartsen slaan testen graag over op hun eigen mening te laten prevaleren = de door werkgever omgekochte mening)
 • wat de ziektes INHOUDEN
 • dat er een FML, Functionele Mogelijkheden Lijst moet worden toegepast
 • wie goede hulpverleners zijn
 • hoe tegenvuur te geven, ook medisch en psychologisch, bij oppervlakkige of bewust oppervlakkige bedrijfsartsen
 • hoe 'medisch foutief oordelende bedrijfsartsen' uit te leveren aan het medisch tuchtcollege
 • hoe de werkgever gedwongen kan worden de FUNCTIE aan te passen aan uw beperkingen, in plaats van andersom 'U kunt iets niet meer en moet dus weg'
 • hoe 'elkaar dekkende werkgever en bedrijfsarts' uit elkaar te spelen
 • de werkgever te 'pakken' op ZIJN fouten bij naleving wet Vebetering Poortwachter
 • wat een medisch dossier is; wij kunnen alles lezen en eisen namens u ook de rapportages en adviezen bedrijfsarts aan de werkgever op, om na te gaan of de werkgever zich terecht achter de bedrijfsarts verschuilt en de bedrijfsarts verkeerd adviseerde (waarna hij van ons zijn advies moet herzien, op straffe van medisch tuchtcollege) of dat de werkgever gewoon liegt over de adviezen van de bedrijfsarts
 • wat te doen bij een 'medisch adviseur' die totaal geen arts is (dan is de werkgever fout, die dient zich met deskundig personeel te omringen)
 • dat ook bij fouten bedrijfsarts, bij een verkeerde ziek-gezond beslissing de werkgever EINDAANSPRAKELIJK blijft volgens de arbo wet. Het is de plicht van de werkgever zich met de best mogelijke adviseurs te omringen, en als de werkgever ervoor kiest een 'verzuimbureau' in de schakelen met alleen callcenters zonder medisch kennis, de werkgever zwaar de fout in gaat.Mevrouw Pierema

“Zonder arbeidsjuridischburo.nl was het mij nooit gelukt.”

Vooraanstaand SP Kamerlid

“100% sociaal in hart en ziel.”

Heer Mooihuis

“In deze tijden van alles ontziend grootbedrijf zijn de medewerkers achter arbeidsjuridischburo regelrechte heiligen en beschermengelen.”

Stichting Burnout

“Zonder arbeidsjuridisch bureau zouden wij veel opdrachten verliezen aan HSK, dat onbeschaamd de wet ontduikt en reintegratiekosten afschuift op priveverzekeringen van werknemers.”