AJB - Arbeids Juridisch Buro . nl - arbeidsjuristen - alleen voor werknemers: wat te doen bij ziekte, dreigend ontslag, reintegratiezaken - ArbeidsJuridischBuro

Het ArbeidsJuridischBuro is niet meer actief, wegens gebrek aan vrijwilligers. De BV zal spoedig worden opgeheven. U wordt aangeraden een ander bureau te zoeken via google.

Dreigend ontslag, ziekte, reintegratie spoor 0, 1 en 2


Èinde tijdelijk contract en ziek?


Vaststellingsovereenkomst nooit tekenen, handel zoals hier beschreven:

https://www.burnout.nl/overige-info/juridisch/burnout-en-vaststellingsovereenkomst/

 

Burnout diagnose op schrift? - https://www.burnout.nl/diagnose/burnout-diagnose/

 

ENORME KANS OP INSPRAAK! Teken en verspreid de petitie..


...de petitie voor afschaffing van de bedrijfsarts!


https://petities.nl/petitions/bedrijfsarts-afschaffen?locale=nl

Daarmee geef je, ook richting verkiezingen, een zo sterk mogelijk signaal af richting politiek. Alternatieven voor 'bedrijfsarts' staan ook in de petitie.Algemeen

 

Wij zijn een arbeidsjuridisch bureau uitsluitend voor werknemers.

Typische stadia waar werkgever je ' dioorheen haalt' zodra je ziek wordt (klik, 1 handig A4, pdf)

Gratis brochure 6 pagina's van ons over het onderwerp 'Wat zijn alle mogelijkheden op een rij, voor de werknemer, om uit dienst te gaan?.' (pdf - klik

Tijdspad tussen paar weken ziek en het bedoelde maximum 2 jaar ziek (waarna meestal contractontbinding volgt - klil & lees hier)

Bedrijfsartsen

Kijk voor trucs die bedrijfsartsen uithalen op: http://ontslagtrucs.com en http://bedrijfsarts.site

Nooit vaststellingsovereenkomst tekenen als je ziek bent - je verspeelt al je WW rechten EN ziekterechten toekomst: zie http://vaststellingsovereenkomst.nl

Voor bedrijfsartsen zijn er richtlijnen; o.a. de NVAB heeft ze op de site staan:
https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/richtlijn-overspanning-en-burnout en

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB

Er is nu min of meer VREDE tussen AJB en NVAB; maandenlang was AJB in de veronderstelling, mede door suggesties van 'klachtenreglement' en 'klacht indienen' op de NVAB site dat het NVAB een 'zelftucht' of 'zelfreinigend vermogen had'. Dat heeft het echter NIET, de NVAB is er puur voor de belangen van de aangesloten leden. Het is geen ORDE, zoals een ORDE van medisch specialisten of ORDE van advocaten die 'intern huishoudt' bnij missstanden.

Dit maakt overigens wel het aankaarsten van een nalatigheid van een bedrijfsarts, zoals

  • bovengenoemde richtlijnen niet volgen
  • testen van richtlijnen niet toepassen
  • diagnose niet op schrift stellen
  • inzage in medisch dossier weigeren (waar ook de adviezen van de bedrijfsarts in staan) MOEILIJK.

Gratis klacht indienen bij AJB over ofwel BEDRIJFSARTS ofwel WERKGEVER

Wij hebben voor u twee klachtenformulieren gemaakt,

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015

Gratis te downloaden e-book (pdf): http://ontslagtrucs.com/docs/E-book-Het-Nieuwe-Ontslagrecht-per-1-juli-2015-en-de-WWZ.pdf

 

Ontslagtrucs van werkgevers

Die hoeven wij niet te beschrijven, want die staan al op de bekende site 'ontslagtrucs' (http://ontslagtrucs.com)


Andere mogelijkheden

De enige wegen die een klager nu heeft zijn: of medisch tucht college (gratis, maar wellicht vooringenomen, zie sites als http://arboshock.nl en http://medischtuchtcollege.org (niet van medisch tuchtcollege zelf, maar van criticasters!)

OF

een advocaat in de hand nemen die met een kort geding dreigt. Dit kost echter al snel een paar duizend euro die klager niet terugkrijgt, ook niet wanneer hij in het gelijk wordt gesteld.

Wij hebben een aparte pagina gemaakt over het medisch tuchtcollege:

http://arbeidsjuridischburo.nl/bedrijfsarts-klacht-medisch-tuchtcollege.html


Dat bedrijfsartsen 100% betaald worden door werkgevers en dat het spreekwoord 'wiens brood men eet, diens woord men spreekt' niet voor niets een gezegde is, is inderdaad een ONTWERPfout van de SER - de SER denkt na over verbeteringen. Maar voor redenen van eigen portemonnee 'een valse arts' worden in de zin 'de diagnose aanpassen aan de betaler' waardoor klanten/werknemer nog langer ongeholpen worden, is in onze ogen een zwaar strafrechtelijk vergrijp dat onmiddellijk bij het MTC thuis hoort.

Vrijwilligers van ons AJB worden regelmatig door bedrijfsartsen BEDREIGD en opereren daarom tegenwoordig zoveel mogelijk onder pseudoniem, ook met pseudonieme foto's.
.

Nu akkoord tussen NVAB en AJB

Brief 30 april 2015 AJB aan NVAB-Jurriaan-Penders (pdf); zie ook onze aparte pagina over de NVAB

16 april 2015 berichtten Volkskrant en journaliste Anneke Stoffelen lasterlijk en feitelijk onjuist, en zonder feiten vooraf te checken - zie http://arbeidsjuridischburo.nl/Volkskrant-smaad-Anneke-Stoffelen.html

Brief 10 juni 2015 aan NVAB (klik, pdf)
Brief 12 juni 2015 aan NVAB (klik, pdf)
Brief 14 juni 2015 aan NVAB (klik, pdf)

Uiteindelijk is op 16 juni 2015 een akkoord bereikt, en vrede gesloten met de NVAB:

Brief 16 juni 2015 aan NVAB (klik, pdf)

Wij willen graag dat

a) alle bedrijfsartsen zich aan de richtlijnen houden, die ook genoemd staan op

https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB

b) alle bedrijfsartsen, als erom gevraagd wordt, inzage in medisch dossier geven

c) betere handhaving vanuit de overheid dat bedrijfsartsen niet gaan 'duiken'

Juridische ONTZORGING bij ziek worden/ziek zijn

Wij ONTZORGEN zieke werknemers en reintegratiebureaus als de werknemer juridische zorgen krijgt zodra hij/zij zich ziek meldt. En dat is anno 2014 meestal het geval! Download onze brochure (slechts 2 pagina PDF) en print deze, om het in alle rust te lezen.

Kosten reintegratie EN ziekteHERSTEL, inclusief therapieen en ongeacht oorzaak, zijn altijd voor de werkgever. Dit is extra gemakkelijk af te dwingen:

1) indien de ziekte een beroepsziekte is - zie http://beroepsziekten.nl .

2) omdat de werkgever aansprakelijk is bij beroepsziekten: https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB

http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Heel handig is ook:

3) te kijken welke richtlijn er voor uw ziekte is: https://www.nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen-NVAB

 

' Herstel op kosten werkgever', het staat ook in de brochure van het Ministerie ook, op pagina 10 - download brochure (pdf) met deze prachtige alinea:

'In het plan van aanpak worden afspraken over werkherva:ng vastgelegd en over
wie het initatief neemt tot vervolgac*es en vervolggesprekken. Deze afspraken
gaan bijvoorbeeld over aanpassingen in de werkzaamheden, de werkplek of over
trainingen en therapieën om de klachten aan te pakken. De werkgever kan voor
de re-integraie van een zieke werknemer een re-integraiebedrijf inschakelen.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever. Dat geldt voor therapieën,
maar ook voor werkplekaanpassingen'

En plan van aanpak: 50% inspraak van zieke werknemer he, zie Wet Poortwachter!

Een goed overzicht WAAROM het herstel bij arbeidsgerelateerdheid 'kosten werkgever' is staat bij Stichting Burnout:
http://burnout.nl/wiebetaalt/wiebetaalt.htm . Indien u een burnout heeft, heeft Stichting Burnout ook uitstekende meetinstrumenten om de arbeidsgerelateerdheid vast te stellen, zie de 'BBTI' ('Blankert Burnout Trigger Inventory') op http://burnout.nl/waardoor-burnout/waardoor-burnout.htm

Second Opinion over bedrijfsarts mogelijk per 1 feb 2015

Een goede maatregel van Minister Lodewijk Asscher, hier ziet u het interview :

http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2015/1/Recht-op-second-opinion-over-bedrijfsarts-1694115W/

en hier de PDF (klik)

Da de externe herstelkosten altijd voor de werkgever zijn, leest u hier op pagina 10 van deze brochure van het Ministerie (klik, PDF).

Nuttige informatie over bedrijfsartsen vindt u ook op de sites:

http://goedebedrijfsartsen.com

http://foutebedrijfsartsen.comZaken die wij gratis aannemen (4)

 

- 1. gratis voor u de bedrijfsarts voor het medisch tuchtcollege brengen

Hier hebben wij een aparte pagina voor gemaakt, buiten het menu om, waarbij u ook ziet het u het zelf kunt doen.
Deze pagina mailen aan bedrijfsartsen werkt meestal goed. Bij ' veelplegers' is het echter nodig daadwerkelijk alles in te vullen, op te sturen en de zaak door te zetten. Vergeet niet dat u niet de enige bent die waarschijnlijk op uw manier behandeld wordt, maar dat u een van de honderden of duizenden bent, als u denkt ' stop deze bedrijfsarts!' - trek aan de noodbel, vul alles in en verbeter de wereld!

Mail als werknemer DEZE LINK naar uw bedrijfsarts, dan krijgt u meteen meer gedaan:

http://arbeidsjuridischburo.nl/bedrijfsarts-klacht-medisch-tuchtcollege.html

 

-2. grip krijgen op bedrijfarts

 

Hoe krijg je GRIP op werkgever EN bedrijfsarts?

Wij krijgen als volgt grip:

Bedrijfsarts

Vraag bij hem of haar het volledige medische dossier op en laat dat mailen via dropbox.com. Daar staan ook alle adviezen van bedrijfsarts richting werkgever in, dus dan weet u - na het opvragen - wat de bedrijfsarts ECHT heeft geadviseerd.

Mail het email adres van uw bedrijfsarts naar ons, info@arbeidsjuridischburo.nl, en wij vragen geheel gratis het hele medische dossier voor u op bij de bedrijfsarts.

Dit helpt enorm, want daaruit:
a) blijkt wat de ECHTE mening is van de bedrijfsarts (zijn stukken richting werkgever, zoals de adviezen)
b) blijkt welke fouten er al gemaakt zijn, 1) fouten jegens Poortwachter, maar ook 2) fouten ten aanzien van de te volgende medische richtlijnen en tests behorende bij uw klachten! (wij hebben alle medische richtlijnen paraat en verstand van ziekten - in samenwerking met artsen en psychologen)

Punt b) helpt vervolgens enorm als 'wisselgeld' om de zaak bij te sturen in een richting die U wilt.

Geheel gratis - u hoeft maar het email adres van de bedrijfsarts naar ons te emailen, en wij doen het voor u.


Werkgever

Die kijkt alleen naar zijn imago en kosten. Dus: hebt u veel band met collega's? Vertel al het oneerlijke dat de werkgever doet. Krijg grip via de kostenkant door te weten:

  • van loonsancties UWV als werkgever externe herstelhulp en andere vereisten van Wet verbetering Poortwachter niet nakomt
  • hoe het deskundigenoordeel UWV zo te schrijven dat u altijd gelijk krijgt!
  • wat 'Bezava' inhoudt en wat de belangen werkgever zijn. Licht uw werkgever voor over de win-win scenario's
  • dat de werkgever altijd eindverantwoordelijk is voorbeslissingen ziek/gezond, en de kwaliteit van de aangetrokken adviseurs. Dus: 'waardeloze bedrijfsarts?' - dubbel raak pak de bedrijfsarts via het medisch tuchtcollege en pak de werkgever op arbo nalatigheden, rapporteer alles aan UWV en belastingdienst.
Landelijk netwerk advocaten voor kort geding

Veruit de meeste werkgevers en bedrijfsartsen weten wij snel in uw voordeel bij te draaien.

Er zijn echter 'hardhorende' werkgevers, die bewust zoveel mogelijk werknemersrechten (zoals Poortwachter) overtreden of alleen in eigen voordeel gebruiken. Tegen deze 'veelplegers' helpt dan alleen een kort geding: met het door ons voorbereide materiaal kan een advocaat uit UW regio die wij reeds kennen en die goed is in arbeidsrecht EN ziekte, de zaak overnemen en de werkgever middels een kort geding op de knieën krijgen.

-3. Gratis check vaststellingsovereenkomst

Mail uw concept vaststellingsovereenskomst, en wij geven gratis advies met werknemerspet op.

-4 no cure no pay onderhandelen om ontslagvergoeding te verhogen

Stel uw werkgever biedt 15.000 euro en u wilt best weg, maar met meer geld. Dan kunt u ons inschakelen: wij stellen u allerlei vragen om argumenten te krijgen om het ontslaggeld hoger te krijgen. Wij vragen 20% no cure no pay. U tekent hiervoor, en stel dat wij uiteindelijk niet 15.000 maar 40.000 bedingen bij uw werkgever, dan hebt u door ons 40.000-15.000 = 25.000 meer, daarover betaalt u 20% fee. U krijgt er netjes een factuur voor, dus u kunt het volledig aftrekken van de belasting als ' kosten om de ontslagpremie te verkrijgen'.Zaken die wijk aannemen met lage tariefstelling (4)


Ziehier de tariefstelling

- 1. Bijzondere mogelijkheid: ziek maar BLIJVEN bij werkgever, en werkgever DWINGEN tot aanpassingen in bedrijf / functie! (spoor 0)

Zeker als u veel arbeidsjaren heeft bij die werkgever heeft, en uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt beperkt zijn (door leeftijd, regio met weinig banen, ziekte) kan het ERG DE MOEITE WAARD ZIJN Poortwachter in UW voordeeel te gebruiken! Poortwachter schrijft voor dat de werkgever functie en werk aan moet passen aan uw beperkingen, als u eenmaal in dienst bent! Dus ook bij burnout: optie: niet schamen, maar een exacte probleemanalyse van de burnout maken en dan veranderingen in de functie opeisen! Dat vinden wij mooi werk.


- 2. Afdwingen extern ziekteherstel, afdwingen van outplacement en tweede spoor


Wij nemen zaken aangaande reintegratie eerste, tweede en derde spoor in beginsel GRATIS aan. Email ons. Wij moeten erg efficiënt werken, dus daarom: geen telefoon. Wij schrijven graag juridische brieven namens werknemers, aan werkgevers, om reintegratie-rechten op te eisen conform Wet Verbetering Poortwachter en BeZaVa.

Ons geld proberen wij dan te verdienen als de werkgever star blijft tegensputteren: dan volgt een keihard kort geding met maximale claim jegens werkgever om onze kosten terug te halen.

Dit VERBETERT vaak de relatie tussen werknemer en werkgever: de werkgever gaat weer U zeggen en de werknemer respecteren. Als u u als werknemer laat intimideren en wegtrekt, gaat de werkgever steeds harder over u heen, tot u een trauma krijgt waar u levenslang niet meer over heen komt: 'het loser-trauma', 'Ik heb me niet verdedigd'.

-3. Bewijzen dat burnout wetenschappelijk bestaat en dat de artsenbijbel DSM 5 NIET wetenschappelijk is -> zeker stellen van uw ziekteverlof, uitkering bij UWV of uitkering bij particuliere ziektekosten verzekeraar

Wij hebben toegang gekocht tot de wetenschappelijke databases van http://burnout.university en winnen daarmee rechtszaken, wat voor de klanten al snel TONNEN op een levensloop oplevert.

-4. Hulp bij afkeuring (zowel bij UWV als bij prive verzekeraars)

Wij hebben verstand van veel psychosomatische ziekten, verstand van Functionele Mogelijkheden Lijsten, restberoepen en zijn uitstekend op de hoogte van de WETENSCHAP inzake psychosomatische ziekten zodat we naar een maximale afkeuring toe kunnen.

Medelijden met werkgevers hebben wij niet: want kleiner dan 10 is toch verzekerd, met een vaste premie van ca. 6,5% per jaar - en het grootbedrijf: dat heeft enorm kapitaal, het privé kapitaal op de wereld is geexplodeerd tot ongeveer 6 maal nationaal inkomen EN ongeveer zes maal het overheidskapitaal - zie Piketty 2014 ('Capitalism in the 21st century) - heb dus vooral geen medelijden met grootkapitaal.

info@arbeidsjuridischburo.nl

 

Overig interessant


Snel tweede spoor inzetten met extern herstel en outplacement en handdruk kan veel LIJDEN besparen

U HOEFT NIET vast te blijven zitten aan reintegratie eerste spoor, u kunt ook al na 2 maanden ziek aandringen op reintegratie tweede spoor met outplacement:

1) procedure Poortwachter (pdf, klik) 
2) Leeman-Verheijden-Luntjes advocaten (pdf, klik) 
3) Arbor advocaten - Centrale Raad van Beroep (pdf, klik) 

Wat voor wantoestanden er ontstaan als te halsstarrig wordt vastgehouden aan spoor 1, kunt u lezen op een site van een kennelijk oud vakbondsman, http://dwangreintegratie.nl

info@arbeidsjuridischburo.nl

 

Overige documenten, overzichten, links

FML - Functionele Mogelijkheden Lijst

Ook al is de diagnose nog niet zo duidelijk, u kunt dan al wel ziek zijn! Gebruik daarom ded FML, Functionele Mogelijkheden Lijst (pdf).

4DKL - DE psychische test voor bedrijfsartsen

De 4DKL is een hele goede vragenlijst voor alle psychische en psychosomatische zaken. Bedrijfsartsen zijn verplicht hem te gebruiken, vraag erom, reken het aan als een bedrijfsarts nalaat hem toe te passen, en doe hem hier gratis online met meteen uitslag:
http://www.4dkl.nl/4dkl/

2 A4 PDF met de belangrijke momenten - tijdspad tussen paar weken ziek en het bedoelde maximum 2 jaar ziek (waarna meestal contractontbinding volgt - lees hier)

Onze tariefstelling: eerste halve uur gratis, soms helemaal gratis, kijk hier! (1 A4 PDF)

Update 1, 28 augustus 2014: kijk op http://bezava.com om de sinds 1 januari 2014 veranderde werkgevers belangen te begrijpen, of lees deze 3 samenvattingen bezava - 1, 2, 3 (pdf - klik)

Update 2, 28 augustus 2014: gratis brochure 6 pagina's van ons over het onderwerp 'Wat zijn alle mogelijkheden op een rij, voor de werknemer, om uit dienst te gaan?.' (pdf - klik)

Als u een vatstellingsovereenkomst tekent, wordt u vanzelf gezond gemeld en daarna hebt u NOOIT meer aanspraak op
ziekterecht of ziekteuitkering, noch via Bezava bij de laatste werkgever waar u ziek werd, noch bij het UWV.

Onderstaand vonnis maakt het duidelijk (klik hier OF de oorspronkelijke link: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:9221

Omdat veel werkgevers massaontslagen vormgeven op de manier 'individueel wegpesten van werknemers', vaak via
de burnout-route, hier wat steun voor bij burnout:

Tabel toevoeging advocaten rechtsbijstand

Rechtsbijstand op basis van een toevoeging (= gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt, als zijnde van onvoldoende belang, niet verleend indien het op geld waardeerbare belang blijft beneden een bedrag van €|500,-. Indien het belang bestaat uit een periodiek te betalen of te ontvangen waarde, wordt het belang gesteld op de waarde van de betaling of ontvangst, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze waarde moet worden betaald dan wel ontvangen in een periode van ten hoogste twee jaren.

Indien het vermogen in box 3 in 2013 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (€|21.139,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

 

Voor gesubsidieerde rechtsbijstand gelden de volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen (de eigen bijdragen personen- en familierecht staan tussen haakjes):

Fiscaal jaarinkomen 2013
alleenstaanden Fiscaal jaarinkomen 2013 gehuwden/samenwonenden/
eenoudergezinnen met
minderjarige kinderen Eigen
bijdrage
€|0,00 t/m €|18.200,- €|0,00 t/m €|25.400,- €|196,- (€|340,-)
€|18.201,- t/m €|18.900,- €|25.401,- t/m €|26.300,- €|360,- (€|412,-)
€|18.901,- t/m €|19.900,- €|26.301,- t/m €|27.600,- €|514,- (€|566,-)
€|19.901,- t/m €|21.800,- €|27.601,- t/m €|30.800,- €|669,- (€|720,-)
€|21.801,- t/m €|25.800,- €|30.801,- t/m €|36.400,- €|823,- (€|849,-)
 
Voor mediation die korter duurt dan vier uren geldt voor bovenstaande inkomenscategorieën een eigen bijdrage van €|53,- en €|105,- indien de mediation langer duurt dan vier uren, met uitzondering van de laagste inkomenscategorie waarvoor een eigen bijdrage geldt van €|53,-.

Voor de kosten van eigen bijdrage, griffierecht, administratiekosten/verschotten en ingeschakelde getuigen/deskundigen kan voor personen van 18 jaar of ouder met een inkomen op of net boven bijstandsniveau recht bestaan op bijzondere bijstand.

Zie ook: Wet op de rechtsbijstand en nadere regelgeving.


 

image1

'U, werkgever, moet zich aan de WET houden. Ongeacht de oorzaak van ziekte, U bent verplicht externe reintegratiehulp te betalen. Dat zeggen ook de wetten 'Wet Verbetering Poortwachter' en 'BeZaVa'. Graag binnnen 7 dagen akkoord met het trajectplan van de werknemer, anders volgt:
- melding in het AIFCOP register (van wetsontduikende bedrijven)
- aangifte bij het OM
- een kort geding. Wij procederen direct 'koud' en met naam en toenaam'